5 Kyu – Ceinture bleue

Kihon

ZK a   Ren-Zucki (Jodan / Chudan)
ZK r    Age-Uke / Gyaku-Zuki
ZK a   Soto-Uke / Gyaku-Mawashi-Empi
KK r    Morote-Uchi-Uke / ZK Gyaku-Zuki
KK r    Shuto-Uke / ZK Gyaku-Shuto-Uchi Jodan
ZK a   Mae-Geri / Oi-Zuki (en posant le pied)
ZK a   Mawashi-Geri / Gyaku-Zuki
KB l    Yoko-Geri Keage (déplacement)/ Yoko-Geri Kekomi (rotation)

Kata

Heian Yondan

Kumite

Kaeshi Ipon Kumite (Ichi)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke / °Oi-Zuki Jodan / *Age-Uke / *Gyaku-Zuki
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke / °Oi-Zuki Chudan / *Soto-Uke / *Gyaku-Zuki
 • *Mae-Geri / °Nagashi-Uke / °Mae-Geri / *Nagashi-Uke / *Gyaku-Zuki

Exercice avec partenaire

 • *Suri-Ashi Gyaku-Zuki / °45° KK Soto-Uke / °ZK Gyalu-Zuki oder Uraken-Uchi
ZK: Zenkutsu-Dachi      a: déplacement en avant
KK: Kukutzu-Dachi      r: déplacement en arrière
KB: Kiba-Dachi        l: déplacement latéral
NK: Neko-Ashi-Dashi
(mir): Mirroir     *: Attaquant
(op) : Opposé     °: Défenseur