6 Kyu – Ceinture verte

Kihon

ZK a    Sanbon-Zucki
ZK r     Age-Uke / Gyaku-Zuki
ZK a    Yoko-Uraken Jodan
KK r    Shuto-Uke / ZK Gyaku-Tate-Nukite
ZK a    Uchi-Uke / Kizami-Zuki / Gyaku-Zuki
ZK a    Mae-Geri
ZK a    Mawashi-Geri
ZK a    Yoko-Geri Kekomi
KB l     Yoko-Geri Keage

Kata

Heian Sandan

Kumite

Kihon Ippon Kumite (mir)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke / °Gyaku-Zuki (Gauche et droite)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke / °Gyaku-Zuki (Gauche et droite)
 • *Mae-Geri Chudan / °Gedan-Barai (Pieds gauche ne bouge pas, rotation 45° à droite) / °Gyaku-Zuki (Gauche)
 • *Mae-Geri Chudan / °Nagashi-Uke (Pieds gauche ne bouge pas, rotation 45° à gauche) / °Gyaku-Zuki (Gauche)
ZK: Zenkutsu-Dachi      a: déplacement en avant
KK: Kukutzu-Dachi      r: déplacement en arrière
KB: Kiba-Dachi        l: déplacement latéral
NK: Neko-Ashi-Dashi
(mir): Mirroir     *: Attaquant
(op) : Opposé     °: Défenseur