8 Kyu – Ceinture jaune

Kihon

ZK a    Oi-Zucki
ZK a    Gyaku-Zucki
ZK r     Age-Uke
ZK a    Uchi-Uke
ZK r     Soto-Uke
ZK a    Gedan-Barai
KK a    Shuto-Uke
ZK a    Mae-Geri
KB l     Yoko-Geri Kekomi

Kata

Heian Shodan

Kumite

Kihon Gohon Kumite (mir)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke (Après le 5ème bloquage, Gyaku-Zuki)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke (Après le 5ème bloquage, Gyaku-Zuki)
ZK: Zenkutsu-Dachi      a: déplacement en avant
KK: Kukutzu-Dachi      r: déplacement en arrière
KB: Kiba-Dachi        l: déplacement latéral
NK: Neko-Ashi-Dashi
(mir): Mirroir     *: Attaquant
(op) : Opposé     °: Défenseur