7 Kyu – Ceinture orange

Kihon

ZK a    Oi-Zucki
ZK a    Sanbon-Zucki
ZK r     Age-Uke
ZK a    Soto-Uke
KK r     Kagi-Uke (Uchi-Barai)
ZK a    Uchi-Uke
KK a    Shuto-Uke
ZK a    Mae-Geri (Chudan-Kamae)
ZK a    Mawashi-Geri
KB l     Yoko-Geri Kekomi

Kata

Heian Nidan

Kumite

Kihon Sanbon Kumite (op)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke (Après le 3ème bloquage, Gyaku-Zuki)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke (Après le 3ème bloquage, Gyaku-Zuki)
 • *Mae-Geri Chudan / °Nagashi-Uke (Après le 3ème bloquage, Gyaku-Zuki)
ZK: Zenkutsu-Dachi      a: déplacement en avant
KK: Kukutzu-Dachi      r: déplacement en arrière
KB: Kiba-Dachi        l: déplacement latéral
NK: Neko-Ashi-Dashi
(mir): Mirroir     *: Attaquant
(op) : Opposé     °: Défenseur